Együttbiztosítás fogalma és jelentése

Együttbiztosítás
: előre meghatározott arányok szerinti kockázatvállalás két vagy több biztosítóintézet közös megállapodásaként.

Add a comment


Kárgyakoriság
: olyan mutatószám, mely kifejezi azt, hogy az adott időszakban hány biztosítási esemény következett be a biztosított személyek és tárgyak közül. A biztosító társaságok fokozatosan ellenőrzik ezeket a számadatokat, és amelyik szerződés eléri az ingerküszöböt, azt évfordulóra felmondják.

Add a comment


Kármegelőzés
: a biztosítási esemény bekövetkezésének megakadályozására irányuló magatartási forma. A kármegelőzési teendők a biztosítottat abban az esetben terhelik, ha a szerződésben rögzítették. Ilyen kármegelőzési feladat például a lakásbiztosítás szerződések esetében fordulhat elő, ahol fontos a kár következtében a további károk elhárítása.

Add a comment


Adóigazolás:
Az adóigazolásegy olyan igazolás, melyet a biztosító társaság állít ki a tárgyévet követő január 31.-éig, az adókedvezmény érvényesítésére feljogosító aktív biztosítási szerződésekről. Az adóigazolás részben már elveszítette jelentőségét az adó változások következtében.

Add a comment


Adózás és biztosítás:
A biztosító által nyújtott biztosítási szerződések lehetnek adókötelesek és nem adómentesek is. A 10 évnél hosszabb tartamú életbiztosítás és nyugdíjbiztosítás éves díjának 20 %-a vonható le a számított adóból, illetve igényelhető vissza, de maximum 100 ezer forint. Az olyan biztosítási szerződés / életbiztosítás / melyben magánszemély a biztosított, vagy a kedvezményezett, de a díjat egy másik személy fizeti / szerződő / az adóköteles.

Add a comment


Akaraton kívüliség:
Az akaraton kívüliség nagyon fontos fogalmi része a biztosítási baleset fogalomnak. Ez azt jelenti, hogy nem szándékosan történt meg a baleset, nincs okozati összefüggés az akarat és a bekövetkezett esemény között.

Add a comment


Alapbiztosítás:
Az alapbiztosítás az egy olyan biztosítási szerződés, melyet a leglényegesebb veszélyhelyzetekre kötünk. Felmerült például a kormány tervei között az a gondolat, hogy kötelezővé tennék minden magyar ingatlan tulajdonos részére, hogy kössenek egy alap lakásbiztosítást. Ebből eddig ugyan nem lett semmi, de a fokozott árvízállapotokra és a szélsőséges időjárási viszonyokra tekintettel nem lenne egy rosz elgondolás.

Add a comment


Alkusz, vagy bróker jelentése:
azon biztosítás közvetítő, aki a szerződést kötni kívánót segíti, egyszóval az ügyfél ügynöke. Segít az ügyfél számára a legmegfelelőbb biztosító, és biztosítási díj kiválasztásában. Segítséget nyújt kárrendezés esetén is. Az alkusz független, ő a biztosítótól kap jutalékot, szolgáltatásai az Ügyfél részére teljesen díjmentes.

Add a comment


All risk:
"összes kockázatra" kiterjedő biztosítás. E szerződés a biztosító által meghatározott kizárásokat tartalmazza, miszerint a biztosító az összes olyan kárra fedezetet nyújt, amit nem sorolt fel a kizárási okokban. Ez a forma leggyakrabban a szállítmány és építési szerelési biztosítások esetében alkalmazott biztosítás.

Add a comment


Állampapír:
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, a vásárló számára kockázatmentes, hatékony a piacokon, mert a legkisebb hozamot adja.

Add a comment

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.