Kötelező biztosítás online


A kötelező biztosítás, ami már a nevéből is teljesen világos, hogy ez a módozat nem egyénileg választható biztosítási forma, hanem minden gépjármű tulajdonosra, vagy üzemben tartóra kötelező érvényű szerződés. A szerződő kiválaszthatja, hogy melyik biztosító társasággal kíván szerződni, illetve azt is, hogy a rá érvényes kötelező biztosítás kedvezmények közül melyikkel kíván élni. A kfgb, azaz a kötelező gépjármű felelősség biztosítás nem csak a gépjármű üzemeltetőire nézve kötelező, hanem a kötelező biztosítás szerződést értékesítő biztosító társaságokra is. Ha az Ügyfél eldöntötte, hogy melyik biztosító szolgáltatását kívánja igénybe venni, abban az esetben a biztosító köteles elfogadni az Ügyfél ajánlatát, tehát nem utasíthatja el az igényelt kötelező biztosítás szerződést. Viszont a biztosítási év eltelte előtt legkésőbb 30 nappal a biztosító is és a szerződő is magyarázat nélkül felmondhatja a kgfb-t.

Kötelező biztosítás díjszámoló - 14 biztosító díja egy helyen!

A kötelező biztosítás szerződést kormányrendelet szabályozza. E rendelet célja, hogy a másnak okozott kárt a biztosító lerendezze a vétkes fél kötelező biztosítás szerződésének rovására. Kötelező gépjármű felelősség-biztosítás szerződés hiányában nem vehetünk részt a közűti közlekedésben. Ellenkező esetben közúti ellenőrzés során súlyos büntetésre számíthatunk, Vagy amennyiben kárt okozunk, abban az esetben fizethetjük a kártérítést a saját zsebünk terhére. Ebben az esetben a MABISZ elégíti ki a károsult kárigényét, majd a vétkes félen behajtja a követelését, a járulékos költségeivel együtt!


Ki köthet kötelező biztosítás szerződést?
Kgfb szerződést a gépjármű tulajdonosa illetve üzemben tartója köthet, legyen az jogi személy, vagy magánszemély.

Milyen esetekben lehet kötelező biztosítás szerződést kötni? Biztosító váltás, vagy adásvétel, üzembentartói bejegyzés, forgalomba visszahelyezés, vagy díjnemfizetés esetén megszűnt szerződések újrakötésénél.

Milyen kötelezettsége van annak, aki kötelező biztosítás, kgfb szerződéssel rendelkezik?

  1. A kgfb szerződésünket minden esetben tudnunk kell igazolni.
  2. Minden gépjárművel való közlekedés esetén magunknál kell tartani a befizetett csekk érvényes példányát, vagy kötvényt, illetve igazolást.
  3. Műszaki vizsga alkalmával szintén igazolnunk kell a biztosítás szerződés meglétét.
  4. Közúti balesetnél a baleseti kárbejelentő lapra is fel kell vezetni a kgfb szerződés azonosítóit.

 


Az országunkat ebben az évtizedben kormánytól és politikai nézetektől függetlenül a reformok jellemezték. A reformok bizony elérték a kötelező biztosítás intézményét is. A biztosítási törvény változásaira a biztosítási szakemberek szerint szükség volt. A számos változás közül a legjelentősebb a gépjármű besorolás alkalmazása volt. 2011. január elsejét követően a gépjárműveket a kategóriájuk meghatározása végett nem a lökettérfogat szerint, hanem a teljesítményük szerint vizsgálják.

Add a comment


A kötelező biztosítás
minden üzembentartó számára kötelező, aki a gépjárművével a közúti közlekedésben részt kíván venni. A szerződés megkötését azonnal el kell végezni, ahogy az adásvételi szerződés aláírásra került. A szerződés megkötése nélkül el sem lehet indulni. A szerződést ma már rengeteg módon meg lehet kötni. Rengeteg olyan lehetőség is van, amikor a biztosító illetve a biztosító képviselője egyáltalán nincs a helyszínen, így az előre esedékes díjat sem tudja átvenni. Az online csatornákon keresztül megkötött szerződések is ilyen eseteket generálnak. Éppen ezért, hogy egyenlő feltételek legyenek a biztosítási piacon a biztosítók alkalmazzák a kötelező biztosítás türelmi idő bevezetését.

Add a comment


A biztosító társaságoknak
kötelező biztosítás módozat esetén ajánlat befogadási kötelezettségük van kivéve akkor, ha díjnemfizetés miatt törölték a szerződést, vagy a jelenlegi biztosító évfordulóra felmondja a biztosítást.

Add a comment


A károkozó kötelező biztosítással rendelkező autós is perelhető!
Semmiféle jogi akadálya nincs annak a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében, hogy a kötelező biztosítással rendelkező kárt okozó autóst és annak biztosítóját, a károsult beperelhesse. Ez a kényes kérdés a volt Máv Általános Biztosító Egyesület becsődölésével kapcsolatos peres eljárások során került legutóbb napirendre.

Add a comment


A weboldalunk segítségével kiszámolhatja kötelező biztosításának díját, miután beírta a biztosítás megkötéséhez szükséges adatokat a megfelelő rublikákba. Miután összehasonlította minden biztosító kötelező biztosítás árajánlatát, oldalunk által megkötheti a szerződést is.

Add a comment


A kötelező biztosítás meglétét
a 190/2004-es kormányrendelet írta elő eddig, amely most érvényét vesztette, és helyette életbe lépett a 2009. évi LXII törvény. Kormányrendelet szerint a kgfb egy előírt kötelezettség, miszerint minden magyarországi telephelyű gépjármű tulajdonos a gépjárművének üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősség biztosítással kell rendelkeznie, és ezt folyamatos díjfizetéssel kell érvényben tartania.

Add a comment

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.