Lakásbiztosítás


Lakásbiztosítás 2014 - 2015 évre is korrekt árakkal és jó szolgáltatásokkal!

A lakásbiztosítás megléte nagyon ajánlott, ugyanis értékeink, ingóságaink és ingatlanunk akár pár perc leforgása alatt a semmivé válhatnak egy esetleges káresemény alkalmával, és ha nincs lakásbiztosításunk, akkor senkitől sem várhatunk segítséget!

A lakásbiztosítás fedezete általában milyen kockázatokra terjed ki?

 1. rongálás-vandalizmus, rablás, betöréses lopás;
 2. vezetékes vízkár, csőtörés;
 3. üvegtörés
 4. légi jármű ütközése, idegen tárgy rádőlése vagy ütközése
 5. ismeretlen üregbeomlás, kő és földomlás, földrengés, földcsuszamlás
 6. jégverés, hó nyomás
 7. árvíz, felhőszakadás, vihar, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása
 8. robbanás, tűz

Lakásbiztosítás díjszámítás és online biztosítás kötés!

Tipp: Lakásbiztosítás kalkulátor

A lakásbiztosítás bővített fedezetei:

 1. bővített üvegtörés
 2. elveszett bankkártya pótlása
 3. indokolt zárcsere költsége
 4. baleset biztosítás és felelősségbiztosítás
 5. törmelék és rom eltakarítás
 6. mentés, oltás költsége
 7. kárenyhítés költsége
 8. átmeneti szükséglakás bérleti díja


Természetesen mindegyik biztosító társaság más és más lakásbiztosítás feltételeket készített, ezért azt ajánljuk, hogy szerződéskötés előtt mindenféleképpen olvassa át a tájékoztató anyag fontos információit, illetve kérjen biztosítási alkuszától teljes körű felvilágosítást. A teljes biztonságot nyújtó lakásbiztosítás elérhető oldalunk lakásbiztosítás kalkulátor és online biztosítás kötés részlegénél. A megfelelően, minden kockázatra kiterjedő lakásbiztosítás, Önnek és családjának is biztonságot nyújt, valamint megakadályozza, hogy az esetlegesen bekövetkező kár Önt nehéz, kellemetlen anyagi költségekbe sodorja.


Mire lehet lakásbiztosítást kötni?


 1. Építmények, épületek: életvitel szerűen állandóan lakott lakás, ház, bérlemény;
 2. Nyaraló: hétvégi ház, nyaraló, tanya stb. amit nem életvitel szerűen, nem állandóan lakunk;
 3. Melléképület: épületek, épületrészek, melyek nem lakhatásra szolgálnak pl.: garázs, kamra, nyári konyha, tároló stb. , és az ingatlannal megegyezik a kockázatviselés helye. Illetve olyan melléképület pl. tároló, garázs, melynek címe nem egyezik meg a kockázatviselés helyével;
 4. Egyéb építmények: a főépület kockázatviselés helyén található pl.: medence, kerítés;
 5. A bérlemény céljából kiadott ingóság biztosítása általában csak pótdíjjal lehetséges, csakúgy mint az építés alatt álló ingatlanok biztosítása is. Ezt kérjük vegyék figyelembe.
 6. Ingóság: bútor, ruhanemű, általában 150.000.- vagy 200.000.-Ft értékhatárig műszaki cikkek, függönyök, konyhagépek stb., melyek az adott háztartásban előfordulnak és azok a tulajdonos és a vele együtt élők használatára, fogyasztására szolgálnak. Ezeket az ingóságokat nevezzük általános háztartási ingóságnak.
 7. A kiemelt értékű ingóságok közé soroljuk a 150.000.- Ft. értéket meghaladó elektronikai berendezéseket, optikai készülékeket, hangszereket, hang és vizuális rendszereket, a nem ékszer és régiség gyűjteményeket pl.: dvd, cd melynek összértéke meghaladja a 150.000.-Ft-os értékhatárt.
 8. Gyűjtemények: melyek pl. bélyeg, érme, legalább 20 db kategorizált és részletes leírással rendelkező tematikus kollekció, mely a biztosítási szerződésben is szerepel.
 9. Nemesfém: Ékszerek, drágakő vagy nemesfém, igazgyöngy, vagy ezeket tartalmazó tárgyak.


Az épület védelmi rendszerén múlik, hogy az adott biztosító milyen értékhatárig vállalja be a kockázatot. Minden esetben győződjön meg róla, hogy a lakásbiztosítás, amit kötött, vagy kötni fog, teljes mértékben lefedje elvárásait.

Ki lehet a lakásbiztosítás szerződője?
- Az a természetes személy, vagy jogi személy, aki vállalja a díjfizetést és érdekében áll a tulajdon megóvása, illetve olyan személy javára köti a lakásbiztosítást.

Ki lehet a lakásbiztosítás biztosítottja?
- A biztosított csakis azok a személyek lehetnek, melyek név szerint szerepelnek a biztosítási szerződésben is.

Ki lehet a lakásbiztosítás kedvezményezettje? - Kedvezményezettet általában akkor szoktunk, illetve akkor kell megjelölni, ha az ingatlan rendelkezik jelzáloggal. Ebben az esetben a hitelt folyósító pénzintézet lesz a kedvezményezett a fennálló tartozás erejéig.

Hitel és lakásbiztosítás - Hitelfelvételkor a bank kötelezi az Ügyfelet, hogy a fedezetnek bevont ingatlan rendelkezzen lakás biztosítási szerződéssel is. Ez a fajta lakásbiztosítás csak abban tér el az átlagos lakásbiztosítás szerződéstől, hogy itt záradékba bejegyzik a pénzintézetet kedvezményezettnek. Tehát a pénzintézet jogosult kár esetén a kártérítés felvételére. DE ez a gyakorlatban csak akkor fordul elő, ha nem fizetjük pontosan a törlesztő részletet, vagy ha az ingatlant totálkár éri.

Itt is fontos megjegyezni, hogy NE csak 2 BIZTOSÍTÓ AJÁNLATÁBÓL VÁLASSZON! A bankok előszeretettel ragaszkodnak a saját illetve közvetített lakásbiztosítás termékeikhez, ami általában 1-2 biztosító árajánlatát foglalja magában. Viszont, ha online lakásbiztosítás kalkulátort használ akkor 8 biztosító társaság díjkínálatát tekintheti meg, és kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.


Lakásbiztosítás váltás A lakásbiztosítás szerződést célszerű 2-3 évente felülvizsgálni. Miért is? Gondoljon bele 2009-ben épít egy házat, és köt rá egy lakásbiztosítás-t. Ugyanazt az ingatlan 2-3 esetleg 5-10 év múlva már messze sem tudja abból az összegből megépíteni totálkár esetén mint 2009-ben. Az ingóságoknál szintén ez a helyzet. Gondoljon időben a következményekre, és gondoskodjon nyugalmáról!

Szeretné meglévő lakásbiztosítását jobb kedvezőbb konstrukcióra cserélni, használja lakásbiztosítás kalkulátorunkat és válasszon a vezető biztosítók árajánlatából. Ehhez nem kell mást tennie, csak a meglévő biztosítását fel kell mondania írásban, úgy hogy azt a biztosítási évforduló előtt 30 nappal a biztosító átvegye!

Tipp: Lakásbiztosítás váltás

A felmondásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: név, lakcím, kockázat viselési cím, kötvényszám, valamint a felmondás napjának az évforduló napját kell megjelölni, nem a felmondás feladásának az időpontját. Célszerű ajánlott küldeményként feladni, mert akkor a kezünkben lesz egy feladási igazolás is, illetve a biztosítóval való előzetes egyeztetés után elképzelhető, hogy a felmondást fogadják faxon, email-en is.

Hogyan határozzuk meg vagyonunk értékét? A lakásbiztosítás szerződésben szereplő összegek helyességét minden esetben vizsgálja meg, mert a kárendezés legnagyobb problémája az szokott lenni, hogy az épület, illetve ingóságok alul vannak biztosítva. Ennek következtében igaz, hogy kevesebbet is fizettünk, de a kártérítési limit is a biztosítási szerződésben foglaltak szerint fog megtörténni. Tehát, ha kevesebb összegekre köt biztosítást a tényleges értéknél, akkor Ön a kárrendezés végkifejletével nem lesz megelégedve! Kérjük ezen probléma elkerülése végett figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztató anyagunkat, és megfogadása esetén Önt nem érheti kellemetlenség.

A biztosítási szerződésben az épület érték és az ingóságok értéke mindig külön szerepel, és ezen értékeket nem is szabad összeadni. Alulbiztosítás esetén az úgynevezett aránylagos kártérítési szabályok szerint térít a biztosító. Megnézik, hogy a tényleges érték helyett milyen biztosítási összeg lett meghatározva, és az eltérés százalékában térít a biztosító. Az épületérték megadásnál nem az ingatlan forgalmi értékét kell megadni, hanem az újraépítési értéket! Ha hitel miatt köt lakásbiztosítást, akkor a kamatokkal növelt hitelösszeget is figyelembe kell venni, a biztosítási összeg meghatározása ennél nem lehet kevesebb. Ingóságok tekintetében meg nem az akkori vásárlási árat, hanem az újravásárlási értékeket kell meghatározni.

Mikor mentesül a biztosító a kárkifizetés alól? Nem téríti meg kárunkat a biztosító, az alábbi okok miatt: terrorista cselekmény, lázadás, zavargás, felkelés, sztrájk, polgárháború, háború, valamint nukleáris robbanás illetve sugárzásból eredő esemény. Épületkárok esetében az épület egyértelmű kivitelezési hibái illetve a szükséges karbantartások, felújítások elmulasztása következtében előállt biztosítási eseményt sem téríti meg a lakásbiztosítás. Amennyiben a szerződő, vagy a biztosított, vagy közeli hozzátartozója, vagy általa megbízott harmadik személy szándékosan, illetve gondatlanságból okoz kárt, a biztosító szintén mentesül kötelezettségei alól. Kizáró ok lehet még a kárenyhítési és kár megelőzési kötelezettség figyelmen kívül hagyása is.

Az Ügyfél kötelezettsége lakásbiztosítás esetén: A szerződő illetve a biztosított minden esetben köteles a kockázat elfogadásához minden körülményt a választott biztosító tudomására hozni, illetve változások bekövetkeztekor jelezni a biztosító felé. Köteles a biztosítási eseményt 2 napon belül írásban bejelenteni a biztosító társaság felé. A biztosító kárszakértője pedig köteles 5 napon belül felmérni a kárt. Ez időn belül csak a további károk megelőzéséhez elengedhetetlen változtatásokat végezhetjük el. Minden esetben ajánlott a tényleges kárt lefényképezni, amennyiben ideiglenes helyreállítási munkálatokat végzünk. Tűz, robbanás stb. károk esetén jelezni kell a tűzoltóknak, betöréses lopás, vandalizmus esetén pedig a rendőrségnek kell szólni. Amennyiben Ön rendelkezik kiemelt értékű ingósággal, azokat egy listára tételesen fel kell vezetni, és a lakásbiztosítás szerződés mellékleteként lezárt borítékban kell eljuttatni a biztosítónak, akik kár esetén a kiemelt lista szerint fognak téríteni.


Megjött a jó idő és jönni fog a még jobb. A következő időszak arról ismert, hogy nagyon szélsőséges viharok érkezhetnek, ráadásul ilyenkor a betörések is megszaporodnak. Rendszerint egyre több hír jön arról, hogy betörtek lakásokba és elég sok tárgyat eltulajdonítottak. Minden ember arra gondol ilyenkor, hogy hogyan lehet leredukálni a betörések számát és elejét venni ezeknek a történéseknek. Itt a tavasz ilyenkor egyre több lesz a jégeső, felhőszakadás és villámlás. A magyar embereknek is el kell fogadniuk, hogy szélsőségesebb időjárás van évről évre. A globális felmelegedés a legfőbb oka ezeknek a szélsőséges elemeknek és nem lesz ritka az ár- és belvíz, a nagyon heves és szélsőségesen extrém vihar, a rengeteg gyorsan és hirtelen jövő csapadék.

Add a comment


A lakásbiztosítási konstrukciók egyre szélesebb körben nyújtanak fedezetet, ezzel együtt az ügyfeleknek egyre nagyobb lehetőségük van a személyre szabott csomagok megválasztásában. Az elmúlt évek során számtalan új lakásbiztosítási módozat jelent meg a piacon rengetek kiegészítővel, az ügyfelek igen nagy megelégedésére.

Add a comment


Fontos szempontok nyaralóbiztosítás kötésekor - Jellemző, hogy a nyaralóingatlanok a lakóhelytől és a forgalmas városközpontoktól távol épülnek, hiszen az a cél, hogy ezekben az ingatlanokban pihenni, üdülni lehessen. Ráadásul nyaralóinkat általában hétvégeken látogatjuk, így ezek az ingatlanok nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen hosszútávon őrizetlenül állnak.

Add a comment


A lakásbiztosítás szerződésében
rögzítve van, hogy a biztosítóknak lehetőségük van, a forint gyengülését figyelve, emelni a díjakon. Fizetőeszközünk változásait a Statisztikai Hivatal által kiadott építőipari és fogyasztói árindex alapján ellenőrzik.

Add a comment


Tisztelt Ügyintéző!
Édesanyám, tavaly tavasz óta nem fizette be a házra a lakásbiztosítást, amit már több mint öt éve fizetett, és egyszer sem vett igénybe szolgáltatást. Ilyenkor mi a teendő?

Add a comment


A társasházi lakásokra és a panellakásokra megkötött lakásbiztosítási szerződések többsége 5-10-15 éve kötődtek. Gyakran annyira elavultak, és korszerűtlenek ezek a szerződések, hogy egy nagyobb kár esetén, csak a térítendő kár mértékének csekély százalékát rendezné.

Add a comment

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.