Az üzembentartó fogalmát törvény határozza meg. A törvény értelmében az üzemben tartó fogalma alatt érti a gépjármű tulajdonost amennyiben másként nem rendelkezik, illetve a telephely szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartóját. Az üzembentartót a tulajdonos jelöli ki és a tulajdonos a jogosult ennek a visszavonására is.


Az üzembentartó joga: Az üzembentartó a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. Természetesen az üzembentartó ezeket elintézni csak a gépjármű okmányainak birtokában tudja.

Az üzembentartó kötelessége: Az üzembentartó köteles a gépjárműre a biztosítási törvény szerint felelősség-biztosítást kötni. Az érintett kötelező felelősség-biztosítás szerződés bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok az üzembentartó személyéhez fűződnek.

Az üzembentartó felelőssége: A közúti közlekedésről szóló törvény módosításának értelmében 2007-től bevezetésre került az objektív felelősség fogalma. Ennek értelmében bevezetésre került a gépjármű üzembentartójának felelőssége a gépjárművel elkövetett bizonyos közlekedési szabálysértések tekintetében, mely alapján vele szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye. Az objektív felelősségnek a lényege, hogy az üzembentartó, illetve a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy gépjárművel egyes közlekedési szabályok betartásra kerüljenek.

Fontos tudni!

2010. január 1. napjától a nyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesíteni. A teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet határozza meg azzal, hogy annak kötelező alkalmazását 2010. július 1. napjával rendeli el.

Tipp: Üzembentartói szerződés


Az üzembentartó a gépjármű tulajdonosa amennyiben erről máshogy nem rendelkezik. Ha máshogy rendelkezik úgy a telephely szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett magánszemély, vagy jogi személy. Az üzembentartónak joga a jármű forgalomba tartásával és a közúti közlekedésben való részvételhez kapcsolódó jogok gyakorlása. Ezek a jogok a műszaki vizsgáztatás, forgalomból történő ideiglenes kivonás, az újbóli forgalomba helyezés, az üzembentartó adataiban történő változások bejegyzése, és a forgalmi engedély valamint a rendszámtábla pótlása.


Kötelező biztosítás díjszámoló - 14 biztosító díja egy helyen!

Az üzembentartó kötelessége érvényes kötelező biztosítás megkötése és érvényben tartása. Felelőssége, hogy a gépjármű a közlekedési szabályok betartása mellett közlekedjen. Az üzembentartó személyében bekövetkező változás bejegyzéséhez feltétlenül kell a tulajdonos igazolása.

Az üzembentartó váltás menete mint közigazgatási eljárás lefolytatásához a következőkre van szükség:

- a változást igazoló okirat
- az új üzembentartó adatai
- az eredeti jogviszony megszüntetésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat
- az új üzembentartó által megkötött kötelező
- az eredeti forgalmi engedély

Az üzembetartó váltás esetén az új üzembentartó bejegyzésével egyidejűleg új forgalmi engedély kerül kiállításra.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!
.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.