Az üzembentartó fogalmát törvény határozza meg. A törvény értelmében az üzemben tartó fogalma alatt érti a gépjármű tulajdonost amennyiben másként nem rendelkezik, illetve a telephely szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartóját. Az üzembentartót a tulajdonos jelöli ki és a tulajdonos a jogosult ennek a visszavonására is.


Az üzembentartó joga: Az üzembentartó a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. Természetesen az üzembentartó ezeket elintézni csak a gépjármű okmányainak birtokában tudja.

Az üzembentartó kötelessége: Az üzembentartó köteles a gépjárműre a biztosítási törvény szerint felelősség-biztosítást kötni. Az érintett kötelező felelősség-biztosítás szerződés bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok az üzembentartó személyéhez fűződnek.

Az üzembentartó felelőssége: A közúti közlekedésről szóló törvény módosításának értelmében 2007-től bevezetésre került az objektív felelősség fogalma. Ennek értelmében bevezetésre került a gépjármű üzembentartójának felelőssége a gépjárművel elkövetett bizonyos közlekedési szabálysértések tekintetében, mely alapján vele szemben közigazgatási bírság kiszabásának van helye. Az objektív felelősségnek a lényege, hogy az üzembentartó, illetve a gépjárművet használatra átvevő személy felel azért, hogy gépjárművel egyes közlekedési szabályok betartásra kerüljenek.

Fontos tudni!

2010. január 1. napjától a nyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesíteni. A teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet határozza meg azzal, hogy annak kötelező alkalmazását 2010. július 1. napjával rendeli el.

Tipp: Üzembentartói szerződés


Az üzembentartó a gépjármű tulajdonosa amennyiben erről máshogy nem rendelkezik. Ha máshogy rendelkezik úgy a telephely szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett magánszemély, vagy jogi személy. Az üzembentartónak joga a jármű forgalomba tartásával és a közúti közlekedésben való részvételhez kapcsolódó jogok gyakorlása. Ezek a jogok a műszaki vizsgáztatás, forgalomból történő ideiglenes kivonás, az újbóli forgalomba helyezés, az üzembentartó adataiban történő változások bejegyzése, és a forgalmi engedély valamint a rendszámtábla pótlása.


Kötelező biztosítás díjszámoló - 14 biztosító díja egy helyen!

Az üzembentartó kötelessége érvényes kötelező biztosítás megkötése és érvényben tartása. Felelőssége, hogy a gépjármű a közlekedési szabályok betartása mellett közlekedjen. Az üzembentartó személyében bekövetkező változás bejegyzéséhez feltétlenül kell a tulajdonos igazolása.

Az üzembentartó váltás menete mint közigazgatási eljárás lefolytatásához a következőkre van szükség:

- a változást igazoló okirat
- az új üzembentartó adatai
- az eredeti jogviszony megszüntetésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat
- az új üzembentartó által megkötött kötelező
- az eredeti forgalmi engedély

Az üzembetartó váltás esetén az új üzembentartó bejegyzésével egyidejűleg új forgalmi engedély kerül kiállításra.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!

Facebook

Partneri kapcsolat

proviti partner program

 

Kötelező biztosítók

Hazánkban most jelen pillanatban 13 biztosító társaság értékesít kötelező biztosítási szerződéseket. Ezen a biztosító társaságok közül szinte mindegyik a partnerünk, így tudjuk garantálni Önnek, hogy kötelező biztosítási szerződését olcsón kötheti meg ráadásul ingyenes ügyintézés mellett! Vegye igénybe a Proviti Alkusz szolgáltatásait!

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2017 - Proviti.hu
.