Vagyonbiztosítás


Óvja meg vállalkozása értékeit vagyonbiztosítás szerződéssel!
A vagyonbiztosítás kalkulátor kiszámítja Önnek több biztosító online árajánlatát! Ne kockáztasson, kalkuláció után kösse meg a kiválasztott vagyon biztosítás szerződést! A vállalatok egyre inkább fontosnak tartják, hogy vagyonbiztosítással is erősítsék magukat, és fel legyenek készülve a váratlan eseményekre is! A vagyonbiztosítások többfélék is lehetnek, nézzük részletezve mindegyik fajtáját!

Kérjen árajánlatot vagyonbiztosításra itt!


Tűz- és elemi kár biztosítás:
A vállalkozás valamennyi saját vagyontárgyára és használatukban lévő nem tulajdon vagyontárgyaira köthető meg. Ez egy alap vagyonbiztosításra épülő kockázati biztosítás ami kiterjed tűz,robbanás, összeroppanás, villámcsapás kockázatokra, továbbá ezek bővíthetők további biztosítási elemekkel, mint pl. vihar, árvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, vezetékek törése, idegen légi és földi jármű okozta károk, tűzoltó berendezések meghibásodása okozta károk, elektromos áram okozta tűzkárok, tűzkár nélküli korom- és füstszennyeződések, villámcsapás másodlagos hatása.

Betöréses lopás-, rablásbiztosítás:  Az alap vagyonbiztosítás mellé köthető kiegészítő biztosítás, ami kiterjed a lezárt helyiségekbe dolog elleni erőszakkal behatolt, eltulajdonított vagyontárgyakra, az ebből adódott károkra, veszteségekre.

Pénz- és értékcikk vagyonbiztosítás: Értékcikkeknek számítanak > készpénz, valuta, drágakövekből készült ékszerek,nemesfémekből készült ékszerek, értékkészletek, arany-, ezüst-, platinatárgyak, érem-, bélyeggyűjtemények. Biztosítási eseménynek számít minden a kötvényben megjelölt fedezeti kár szerinti esemény, kivéve az összkockázat fedezet és az üzemszünet biztosítás. Nemcsak tulajdonban lévő értékekre köthető meg, hanem amit átadtak a biztosítottnak pl. bérelt, lízingelt, bérmunkára, javításra, bizományba átvett értéktárgyakra is.

Küldöttrablás: Téríti a biztosított küldöttei ellen (pénzszállítói ellen) elkövetett rablás során eltulajdonított, kötvényben összeggel feltüntetett készpénzt. A biztosítási védelem a küldeménynek a küldött részére történő átadásával kezdődik és a küldemény átvételével szűnik meg.

Géptörés, géptörés-üzemszünet és gépszerelés biztosítás: A vállalkozás gépeinek törési kockázataira terjed ki, ami történhet gondatlanságból, anyaghibából, elemi, természeti kockázatokból. A biztosítás fedezi a pótlást, javítási költségeket. A géptörés- üzemszünet téríti a kiesett nettó profitot, illetve az ez idő alatt fellépő állandó költségeket. Mindkettő megköthető megnevezett veszélynemként, továbbá összkockázatú fedezetként.

Számítógép-, elektromos berendezések vagyonbiztosítása: Ezek a berendezések nagyon érzékenyek a külső hatásokra, és a vállalkozások működése szinte ezektől függ. Fedezetet nyújt mechanikai sérülések, villámcsapás, indirekt villámcsapás, túlfeszültség,ügyetlenség, gondatlanság, tűz, robbanás, elemi károk, vízkárok, lopás,rablás eseményre. Biztosíthatjuk a külső adathordozóinkat az újra-beszerzési, újra-előállítási értékükig. Szerződő lehet a berendezés tulajdonosa, bérbeadója, bérbevevője, fejlesztője, felhasználója.

Vagyontárgyak összes kockázatára szóló vagyonbiztosítás: Az all risks biztosítás biztosítási eseményei > a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén megtalálható vagyontárgyaknak előre nem látható okból, váratlanul bekövetkezett olyasfajta dologi károsodás, amelyekkel összefüggésben nem zárta ki a biztosító a kártérítési kötelezettséget. (Egy káreseménynek számít a 72 órán belül újra bekövetkező több földrengés, vihar vagy elöntés).

Üvegbiztosítás: Az alapvagyon biztosítás mellé vehető igénybe, mely kiterjed a biztosított épületek szerkezetileg beépített üvegezésére, nyílászáróik üvegezésére, belső üvegezéseire, üveg cégtábláira, üvegfóliáira.

Kiállítás biztosítás: Kiterjed a kiállítások, rendezvények során vagyon, felelősség, szállítmánybiztosítási jellegű kockázatokra.

Üzemszünet biztosítás: Olyan üzemszüneti veszteségekre terjed ki, amiket a biztosított az üzemszünet nélkül gazdálkodhatott volna ki. Véletlen leállás, balesetszerűen bekövetkezett káreseményekből adódó üzemleállás, üzem,szünet esetén nyújt biztosítási védelmet.

Építés-, szerelés vagyonbiztosítás: Az építési, illetveszerelési folyamatok kockázattal járnak. Erre ad védelmet, illetve kiterjedhet a beruházókra, kivitelezőkre és alvállalkozókra is. Beletartozik a biztosítás tárgyát képező építési, szerelési munkák során fellépő olyan dologi és felelősségi károk összessége, amiket a felek nem zártak ki a szerződésben. A biztosításba tartozhat a kivitelező építési teljesítése, munkája, az összes szerkezeti elem, építőanyag, alvállalkozók teljesítése.

Szerelés biztosítás: Az építés-,szerelés vagyonbiztosításnál szűkebb szerelés-kivitelezési tevékenységekre kínál fedezetet. A biztosítási szolgáltatásokat a biztosítási termékek szabályzatai tartalmazzák. Ha ügyfeleink kérik, egyedi biztosítási szerződés is köthető, a szükséges kockázat elbírálást-követően.

Társasházakra vonatkozó vagyonbiztosítás: Az alap társasház biztosítás mellé köthető különböző kiegészítő biztosításokkal együtt, saját igények szerint összeállítva, biztosítható a közösség tulajdonát képező, ahhoz tartozó épületek, építmények, ingóságok. Megköthető teljes épületre vagy csak a közös tulajdonú területekre.

Teljes épület biztosítása esetén biztosított vagyontárgynak tekinthető > alapító okirat szerinti lakók közös tulajdonát képező épületrészek, berendezések, ingóságok, illetve a külön tulajdont képező épületrészek, berendezések a külön tulajdonú ingóságok nélkül. Közös tulajdon biztosítás ide tartoznak > az alapító okirat szerint a lakók közös tulajdonát képező épületrészek,ingóságok, berendezések, kivéve a külön tulajdonú ingóságok. Biztosítási eseménynek számítanak az alapkockázatok (tűz, villámcsapás, robbanás, roppantás, vihar, hónyomás, jégverés, felhőszakadás, idegen tárgyak rádőlése,földrengés, földcsuszamlás,föld- és kőomlás, ismeretlen föld alatti üreg és építmény beomlása, idegen jármű ütközése, árvíz, üvegtörés, vezetékes vízkár).

Kiegészítő elemek lehetnek a következők > különleges üveg,bővített vezetékes vízkár, közös tulajdonú ingóságok, rongálási kár,kaputelefon rongálás, lopás, bejárati kapu rongálás,lakásbejárati ajtók rongálása, liftek megrongálása, lopások, kerti növények rongálása- ellopása,szemeteskukák rongálása-ellopása, tetőbeázási károk, felelősségbiztosítás, bővített felelősségbiztosítás.


Az ipar és az ipari folyamatok dinamikus fejlődése rendkívül radikális teljesítmény növekedést eredményez, eredményezett. A növekedéshez azonban hozzá tartozik a gépekre való ráutaltság, azaz a gépekhez kötődő függőség. Mivel a gépek ennyire befolyásoló tényezővé váltak nélkülözhetetlenné vált az ipari berendezések, gépek teljes körű biztosítási védelmének kialakítása.

Add a comment


A mai felgyorsult világban,
szinte minden területen nélkülözhetetlenné váltak az elektromos berendezések és a számítógépek. Az ilyen gépek kiesése komoly gondot okozhatnak minden vállalkozás részére. Éppen ezért fontos tudni, hogy van olyan biztosítás, hogy létezik olyan védelem, mely fedezetet nyújt az elektromos gépek széles körére, sőt a számítógépek esetében még az adathordozókra is.

Add a comment


Talán nem ismeretlen senki előtt az a tény, hogy amennyiben valakinek élő szerződése van, az behatárolja a biztosítók lehetőségeit a szerződésmódosítás területén. A jogszabályok általánosságban csak értékkövetést tesznek lehetővé számukra, melyeknek az a feladatuk, hogy biztosítsák az értékállóságát a szerződésnek.

Add a comment


Vállalati vagyonbiztosításVállalati vagyonbiztosítások: Minden vállalkozásnak nagy erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy sikeresek legyenek. A siker jele a megszerzett és folyamatosan növekvő vállalkozói vagyon. Nem elég azonban a vagyont megszerezni, arra vigyázni is kell. Sok cégvezető bele sem gondol, hogy milyen könnyen el lehet veszteni azt amit csak nehezen hosszú évek alatt tudtak összeszedni. Pedig az élet tele van előre nem vért eseményekkel. Éppen ezért érdemes időben felkészülni ezeknek, az eseményeknek a hatásaira. A bekövetkező károk enyhítésére tökéletes megoldást nyújtanak a vállalati vagyonbiztosítások.

Add a comment


Felmérések alapján
egyre népszerűbb a szakmai felelősségbiztosítás. Ezt a nyugaton jelentősebben elterjedt biztosítást hazánkban eddig csak azok kötötték, akiknek a foglalkozásukhoz ezt jogszabály előírta.

Add a comment

.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.