A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete –régi neve PSZÁF, most már MNB – egy budapesti székhelyű kormányhivatal. Legfőbb tevékenysége a pénzügyi ágazat működésének segítése, felügyelete, vizsgálata. A PSZÁF feladatait jogszabályi előírások alapján végzi, önállóan, a jogszabályokban meghatározott feladatkörében semmi más szervezet, hivatal által nem utasítható.

A PSZÁF alapvető feladatai közé tartozik többek között, a pénzügyi piacok stabil, megbízható, folyamatos és áttekinthető, tiszta működésének biztosítása, célja, hogy erősítse a pénzügyi piacok működése iránti bizalmat, támogassa a pénzügypiacok tisztességes versenyen alapuló fejlődését.


A piaci szereplők jogos érdekeit védi a Felügyelet, elősegíti, biztosítja az információk hozzáférhetőségét, amelyekkel a fogyasztói döntések kockázata minimálisra csökkenthető, vizsgálatokat végez, közreműködik a fogyasztói panaszok kezelésében. Nagy szerepet játszik a pénzügyi bűnözés visszaszorításában és megelőzősében.

A PSZÁF adja ki az engedélyeket
pénzügyi szervezetek részére a tevékenység megkezdéséhez, alapvető tevékenysége a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos hatósági eljárásokra és a más pénzügyi szervezetekkel, felügyeletekkel történő szakmai együttműködésre vonatkozik. Összefoglalva, az általa felügyelt pénzügyi szervezetekre vonatkozó jogszabályok és felügyeleti rendelkezések betartását, illetve azok teljesülését ellenőrzi.

A biztosítási piac, illetve a biztosítói tevékenység felügyeleti szerve is a PSZÁF. Ezen belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete igen fontos feladatának tekinti a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás – mint a biztosítási piac egyik jelentős, kb. 4 millió ügyfelet érintő és éves kb. 130 milliárd forintos díjbevételt eredményező terméke – alakulásának folyamatos nyomon követését. Ebben a témakörben a Felügyeletre feladata a termék jövedelmezőségének és a tartalékok megfelelőségének vizsgálata, a beérkező adatok elemzése, az évenként meghirdetett díjak, és ennek hatásaként az átkötési időszakban egyre nagyobb arányban jelentkező felmondások hatásának értékelése, illetve az összes piaci szereplő megfelelő tájékoztatása a változásokról, tudnivalókról.

PSZÁF - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elérhetőségei:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: (36-1) 4899-100
Központi fax: (36-1) 4899-102
Webcím: http://www.pszaf.hu/
http://www.facebook.com/penzugyifelugyelet


Mint az a 2011. Október 19-én megtartott MABISZ éves konferencián kiderült, a PSZÁF több területen a biztosítási piac szabályozásának és felügyeletének reformját kívánja végrehajtani.

A változások,
reformok tervezete érinti a biztosítási közvetítők díjazását, de általában valószínűleg változni fog a biztosítók felügyelete. Ennek érdekében elemzéseket végeznek, új szabályozásokat terveznek. Rengeteg fontos kérdést vizsgálnak, így például azt, hogy az ország alul- vagy felülbiztosított, mi az amit a Felügyelet tehet a biztosítási piac további fejlődése érdekében, drágák, avagy sem a magyar biztosítók.

A legfontosabb témák, melyekben a PSZÁF gyors és hatékony változást szeretne elérni, a Biztosító egyesületek szabályozásának kérdése, mivel az egyesületek – mint intézmények – szabályozását igen hiányosnak tartják. Úgy látják, hogy a biztosító egyesületek – tulajdonos nélküli intézmény – tőkeszabályai egyáltalán nem megfelelőek, nincs lehetőségük, pedig ez egy olyan speciális intézmény, melynél sokkal kevesebb lehetőség van külső tőke bevonására, mint például egy részvénytársaságnál.

A tervezet végrehajthatóságának érdekében a PSZÁF készített egy törvényjavaslatot egyesületek szabályozásáról és ezen javaslatok nagy részét a jogszabályalkotó már elfogadta, így rövid időn belül beterjeszthetik a parlament elé is.

Kérdése van? Tegye fel azt nekünk, és szakszerű, pontos választ adunk rá Önnek!
.
Copyright © Minden jog fenntartva 2007-2018 - Proviti.hu
.